Adresa : Ulica Matka Mandića 11, Kastav. Tel. 051/273-737

Servis računala.

 

Naše usluge :

Specijalizirani smo za informatičku podršku računovodstvenim servisima u korištenju e-servisa (e-Porezna, internet bankarstva)

Udaljena podrška – servis računala putem internet veze

Detekcija kvara računala i popravak

Uklanjanje virusa i ostalog zlonamjernog softvera

Umrežavanje, bežične mreže

Sastavljanje novih računala

Nadogradnje računala

 

Back to Top